EVERY REGARD s.r.o.

... s námi to zvládnete vždy s úsměvem
Zřejmě ani Vám neušlo, že 25.května 2018 vstoupilo v účinnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanoví nové podmínky pro zpracování osobních údajů ve všech oblastech lidských činností a dotkne se také všech lékařů, podnikatelů, živnostníků, firem, spolků, organizací … prostě všech, kdo získávají, zpracovávají a používají data svých zaměstnanců a klientů.

 

Naše společnost a já osobně především, se implementaci výše jmenovaného Nařízení věnujeme již od samého počátku. Za tuto dobu jsme vytvořili jednoduché know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaší firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR.  Nedílnou součástí našeho řešení je také 12 měsíční BEZPLATNÝ PORADENSKÝ SERVIS.

Miroslav Kalinský, GDPR konzultant

Podnikatelky a podnikatelé, majitelky a majitelé firem, předsedové a předsedkyně společenství bytových jednotek, lékaři a lékařky všech oborů i Vy všichni ostatní, kterých se GDPR týká … a možná o tom ještě ani nevíte.
GDPR se není třeba obávat, ale ani jej podceňovat, je jen důležité se s ním naučit žít. A proto jsme tady a rádi Vám pomůžeme. Ostatně, více než 60 implementací od počátku roku 2018, které jsme realizovali hovoří za nás.

Implementace GDPR u Vás

Na základě implementačního formuláře provedeme krátké posouzení současného stavu v oblasti zpracování osobních údajů ve Vaší firmě a připravíme kompletní řešení právě pro Vás. Poradenský servis 12 měsíců ZDARMA.

Zvládnete to i sami?

Připravili jsme pro Vás sadu vzorových dokumentů, které Vás provedou implementací va Vaší firmě a představují základ toho co požaduje GDPR. Poradenský servis 12 měsíců ZDARMA.

Vzory smluv podle GDPR

Tři různé typy Smluv o poskytování účetních služeb, Zpracovatelská smlouva a Dohoda o mlčenlivosti – základní dokumenty, které musíte mít podle GDPR. Naše vzory Vás zbaví starostí.

Jste v souladu s GDPR?

Máte již implementováno GDPR? Chcete vědět zda je v souladu s GDPR? Potřebujete si ověřit, že Vaše řešení v oblasti ochrany a zpracování osobních dat je v souladu s GDPR?
Pro podrobnosti klikněte na ikonu.

Jak postupovat při implementaci GDPR?

Analýza současného stavu ve zpracování osobních údajů zaměstnanců a zákazníků.

Optimalizace shromažďovaných osobních údajů.

Pracovní smlouvy a dohody o mlčenlivosti.

Ukládání osobních údajů, zálohování, ochrana proti zneužití, kryptování.

Uzavření smluv se všemi externími dodavateli služeb, kterým předáváte osobní údaje.

Zpracovatelské smlouvy a smlouvy o mlčenlivosti.

Organizační opatření k zabezpečení souladu s GDPR.

Hlášení o bezpečnostním incidentů.

Webové stránky a GDPR (cookies, formuláře, sběr dat…)

Souhlasy se zpracováním osobních údajů (včetně audiovizuálních záznamů a fotografií).

Kamerové systémy a GPS.

Zdá se Vám to příliš komplikované? … Kontaktujte nás.

Potřebujete jen konzultaci při vlastní implementaci? … Kontaktujte nás.

Zdá se Vám to zbytečné? … Inu je to Váš názor.

+420 607 888 494

Začínáte podnikat?

aneb „Kdo je připraven, není zaskočen“
Začínáte podnikat? Zakládáte novou firmu? Měníte způsob podnikání?

V celém kolotoči věcí s tím spojených se Vám může zdát, že GDPR a ochrana osobních dat je to poslední co musíte vyřešit. Promiňte, ale mýlíte se.

A přitom to je tak jednoduché ….

Nabízíme Vám kompletní sadu všech dokumentů potřebných k zabezpečení souladu Vašeho podnikání s GDPR dnes, ale hlavně i do budoucna.

A navíc Vám poskytneme 12 měsíců odborného poradenství ZDARMA.

Popis jednotlivých dokumentů
1. Analýza_podnikání.docx – popis současného stavu a výhladu do budoucna v oblasti zpracování osobních dat, týkyjících se Vašeho podnikání nebo činnosti.
2. Dohoda_o_mlčenlivosti_obecná.docx – obecná verze smlouvy o mlčenlivosti
3. Dohoda_o_mlčenlivosti_se_zaměstnancem.docx – smlouvy o mlčenlovosti se zaměstnancem, příloha pracovní smlouvy nebo smlouva s externím poskytovatelem služeb, který nezpracovává Vaše osobní data – například správce IT
4. Hlášeni_o_bezpečnostnim_incidentu.docx – Článek (33) GDPR stanoví:
Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu příslušnému podle článku 55, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
Ohlášení musí přinejmenším obsahovat:
a. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
b. jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
c. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
d. popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
5. Informovany_souhlas_se_zpracovanim_dat_verze_1.docx – obecný souhlas se zpracováním osobních údajů
6. Informovaný_souhlas_se_zpracovanim_dat_verze_2.docx – rozšířený souhlas se zpracováním osobních údajů
7. Organizacni_opatreni.docx – dokument popisující opatření, která přijmete a budete dodržovat, aby jste splnili všechny požadavky kladené současnou legislativou na ochranu dat.
8. Pracovni-smlouva.docx – vzor pracovní smlouvy
9. Prohlášení o souladu.docx – dokument, který Vám vystavíme poté, co zanalyzujeme Vaše optaření k zabezpečení souladu a vstupní Analýzu.
10. Protokol o seznámení s Organizačním opatřením.docx – protokol, který dáte podepsat svým zaměstnancům
11. Smlouva o ucetnich a danovych sluzbach_verze_1.docx – vzor smlouvy o dnovýc h a účetních službách
12. Smlouva o ucetnich službách_verze_2.docx – vzor smlouvy o účetních službách
13. Smlouva o zpracovani osobnich udaju- ucetni sluzby.docx – vzor Zpracovatelské smlouvy s externími zpracovateli Vašich osobních dat (účetní, laboratoře apod….)
14. Webové stránky a GDPR.docx – dokument popisující jak upravit Váš web, aby byl v souladu s GDPR
15. Www a cookies.docx – dokument popisující jak užívat cookies na Vašem webu
16. GDPR_fotografie_filmy.docx – jak postupovat při zpracování osobních údajů souvisejících se zveřejňováním fotografií a audiovizuálních záznamů
… pro zobrazení popisu jednotlivých dokumentů, klikněte na ikonu +

CENA: 1 999,- Kč

Platba fakturou. Společnost EVERY REGARD s.r.o. není plátcem DPH.

Balíček s dokumenty Vám bude zaslán ihned po připsání částky na náš účet.

V souladu s GDPR není potřeba pro zpracování této objednávky a osobních dat v ní uložených Vašeho souhlasu. GDPR Kapitola II, článek 6, odstavec 1/c (shromažďování dat je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na zpracovatele vztahuje).

Objednávka balíčku "Začínáme podnikat"

Reference

Kromě toho jsme v naší poradně ZDARMA odpověděli na více než 320 dotazů týkajících se GDPR.
Bytové družstvo Hulvácká,

SVJ Lucemburská,

SVJ V Pařezinách,

CARMETAL s.r.o. – likvidace autovraků,

Dorsati s.r.o. – kavárna,

G-Terma s.r.o. – správcovská firma pro SVJ,

Hanio s.r.o.,

Kleiblová s.r.o.,

Mayoun s.r.o. – vydavatelství,

PP-Loan s.r.o. – finanční služby,

OTICON CZ – naslouchadla,

OTICON SK – naslouchadla,

proHR-leaders s.r.o. – vývoj SW,

SE-MO Data s.r.o. – vývoj SW,

RB servis s.r.o.,

Respol s.r.o. – stavební firma,

Stolařství Lípa,

Taurid s.r.o.,

p.Štěpánová – OSVČ, 

MUDr. Bužga – gastroenterologie,

MUDr. Pech – podiatr,

MUDr. Tichý – praktik,

MUDr. Tichá – praktik,

MUDr. Kříž – dentista,

MUDr. Černý – dentista,

MUDr. Hlávka – dentista,

MUDr. Hrbáček – ortopedie,

JV DENT s.r.o. –  dentální služby,

BÍLÝ ZOUBEK – dentální služby,

Stomatologické centrum s.r.o. Praha,

El-Diente s.r.o. –  dentální služby,

ART Dental s.r.o. – dentální služby,

BE SLIM s.r.o. – zdravá výživa,

Taneční klub Trend o.s.,

Riedel Jaromír – klaun Hopsalín,

Taneční škola Trend s.r.o.,

PREBE s.r.o. – obchodní společnost,

.p.Skotnicová – OSVČ,

a další …..

Bezplatná poradna ke GDPR.

GDPR s úsměvem

Navštivte stránky naší bezplatné poradny GDPR.

TEXTY ke GDPR

Kompletní text GDPR

Stáhněte si ZDARMA kompletní text GDPR

Základní informace

Základní informace o tom co je GDPR.

Vybrané kapitoly GDPR

Vybrali jsme pro Vás to nejdůležitější z GDPR.

GDPR s úsměvem

Navštivte stránky naší bezplatné poradny GDPR. A zeptejte se na cokoli co Vás zajímá. Rádi Vám poradíme a většinou do 24 hodin.

My a média

Odborný web určený především dentální veřejnosti zveřejnil článek našeho specialisty na GDPR, pana Kalinského.
Kompletné riešenie súladu s GDPR dokážeme spracovať aj v slovenskom jazyku a to vrátane všetkých analýz, zmlúv a dohôd.

Pin It on Pinterest