EVERY REGARD 

s námi zvládnete GDPR s úsměvem

Konzultační a poradenské centrum.

Poradenství právnickým i fyzickým osobám ZDARMA.

+420 607 888 494

Telefonická konzultace ZDARMA.

EVERY REGARD s.r.o.

s námi zvládnete GDPR s úsměvem

Vážení zákazníci.

Stejně jako na jaře, v období první vlny koronavirové krize, i nyní poskytujeme naše služby bez omezení pouze s tou výhradou, že osobní návštěvy ve Vašich firmách a společnostech jsme nahradili konferenčními rozhovory a v případě nutnosti pořízením fotografií z Vašich prostor.

Děkujeme za pochopení.

S námi jsou Vaše osobní údaje v bezpečí.

Implementaci GDPR věnujeme již od roku 2017.  Za tuto dobu jsme vytvořili know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaší firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR a zákonem 110/2019 Sb.  o zpracování osobních údajů. Naše práce však nekončí pouhým předáním dokumentů a implementací GDPR. Ještě celý rok poté se o Vás budeme starat a všechny změny týkající se ochrany osobních údajů budeme u Vás bezplatně implementovat. Z času na čas Vám zašleme přehled nejdůležitějších poznatků a změn v oblasti ochrany osobních údajů.

Co nabízíme

Implementace GDPR "na klíč".

Zpracování kompletního Souladu zpracování osobních dat včetně přípravy všech potřebných dokumentů, vzorů smluv a dohod, vyhlášení obchodního tajemství, návrhu Organizačního opatření k zabezpečení souladu s GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Chcete se jednou pro vždy zbavit problémů s GDPR jeho uplatňováním v praxi? S implementací změn zákonů a nařízení ve Vaší firmě nebo organizaci? Mít neustále k dispozici radu jak postupovat podle GDPR?
Ke každé implementaci GDPR 12měsíční poradenský servis ZDARMA.

Webové stránky a GDPR

Příklad stanoviska ÚOOÚ z kontroly zpracování osobních údajů na www stránkách.

„Stav věci ani v tomto případě není v souladu s Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17. Kontrolující proto vyhodnotili zjištěný stav tak, že Správce porušil povinnost stanovenou v čl. 6 bod 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, tedy že nezpracovává osobní údaje zákonným způsobem při využívání cookies, neboť nezískala souhlas subjektu údajů a postrádá tedy právní titul ke zpracování osobních údajů. Dále Kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, neboť nesdělila případné další příjemce osobních údajů a též neuvedla po jakou dobu jsou jednotlivé osobní údaje (cookies) uloženy.“

Jediným správným řešením problematiky cookie na www stránkách je tedy takové, které dává subjektu údajů možnost svobodně zvolit jaké cookie bude správce zpracovávat a dále možnost tuto volbu kdykoli změnit nebo souhlas odvolat.

Pokyny 05/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679 (GDPR) reagují mimo jiné na rozsudek Soudního dvora EU Spolkový ústřední svaz spotřebitelů vs. Planet49 z 1. října 2019, o kterém již ÚOOÚ informoval. Stanovisko také vychází z nejnovějších dílčích dozorových zjištění evropských úřadů pro ochranu osobních údajů.

Nabízíme Vám kompletní řešení souladu zpracování osobních údajů na Vašich www stránkách s požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Nastavení „cookie lišty“ podle požadavků ÚOOÚ.
 2. Zpracování Informačního memoranda o zpracování osobních údajů.
 3. Kontrola a uvedení kontaktních formulářů do souladu s požadavky GDPR.

Cena : 1 000,- Kč

Platba fakturou, EVERY REGARD s.r.o. není plátcem DPH.

Objednávkový formulář

Implementace GDPR

N

1. Základní údaje pro zpracování souladu s GDPR.

Vyplníte jednoduchý implementační formulář v Excelu nebo Wordu, podle Vašeho výběru a odešlete k nám. Vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut Vašeho času.
N

2. Vaše údaje ověříme a doplníme.

Nejpozději do 24 hodin Vás budeme telefonicky kontaktovat k upřesnění údajů. ( tato akce se může opakovat). Pokud to bude situace vyžadovat, přijedeme k Vám.
N

3. Zpracujeme Analýzu současného stavu na základě Vámi poskytnutých údajů.

Po zpracování Analýzy současného stavu Vám ji zašleme ke konzultaci. Po Vašem odsouhlasení zpracujeme zbytek dokumentů.
N

4. Předání dokumentů.

Hotovou práci Vám zašleme emailem a dokumenty, které musíme podepsat poštou. V případě, že si to budete přát nebo to bude řešení vyžadovat, přijedeme k Vám.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Reference

Implementace GDPR.

Bytové družstvo Hulvácká, SVJ Lucemburská, SVJ V Pařezinách,  SVG Pavlíkova 18 a 20, G-Terma s.r.o. – správcovská firma pro SVJ, CARMETAL s.r.o. – likvidace autovraků, Dorsati s.r.o. – kavárna, Hanio s.r.o., Kleiblová s.r.o., Taurid Ostrava, Mayoun s.r.o. – vydavatelství, PP-Loan s.r.o. – finanční služby, OTICON CZ – naslouchadla, OTICON SK – naslouchadla,  RB servis s.r.o., Respol s.r.o. – stavební firma, Bohumínská stavební s.r.o. – stavební firma, Stolařství Lípa, Taurid s.r.o., PREBE s.r.o. – obchodní společnost, SINEKO Enginnering s.r.o. – výroba, SICOM s.r.o. – spedice, p.Štěpánová – OSVČ, p.Skotnicová – OSVČ,  BE SLIM s.r.o. – zdravá výživa, Taneční klub Trend o.s., Riedel Jaromír – klaun Hopsalín, Taneční škola Trend s.r.o., STOMA Team – vydavatelství, Jan Rumpela – www server, MUDr. Bužga – gastroenterologie, MUDr. Pech – podiatr, MUDr. Tichý – praktik, MUDr. Tichá – praktik, MUDr. Kříž – dentista, MUDr. Černý – dentista, MUDr. Hlávka – dentista, MUDr. Blahutová – dentistka, MUDr. Hrbáček – ortopedie, JB DENT s.r.o. –  dentální služby,  Stomatologické centrum s.r.o. Praha, El-Diente s.r.o. –  dentální služby,  ART Dental s.r.o. – dentální služby, JB Dent s.r.o. – dentální služby,  Nikola Šváchová – zubní hygienistka, BÍLÝ ZOUBEK – dentální služby, Falcon Cornea Center s.r.o. – oční optika, PP Loan s.r.o. – finanční služby, Truck capital s.r.o. – investiční fond,  Atrio-Interier – výroba nábytku, VEJEDENT s.r.o. – dentální služby, MUDr.Jan Vicher – dentista, MUDr. Libuše Neshodová – dentistka, McCormick s.r.o. – IT služby, FINESTLAB s.r.o. – zubní laboratoř, Radka Klecká – účetní služby, Erika Ikriová-BODYTRAINERS, P-KOVO Brno, spol. s r.o., BIO-NANO-TECH s.r.o., Kasea CZ s.r.o., webový portál SkyFly.cz, agentura AccomArt s.r.o., tiskárna Ethics s.r.o. , DentalCare s.r.o. , Excellent Partners s.r.o., Stav-Izol-Iso s.r.o., Katarína Klocová-XATYNG, Penzion Horka,  ALCAM PROFI s.r.o., Ekodoma s.r.o., JAVEJO s.r.o., Elysberg Confiserie BVD Belgium, Elysberg Confiserie ČR s.r.o., factoryDock s.r.o., Fantasyobchod s.r.o., Djurgarden s.r.o., Anh_Vu_Tran, Mar’yana Brusso Brusso, EKOVA ELECTRIC a.s., QSR24h Slovakia s.r.o., odštěpný závod Břeclav, Divadlo pod Palmovkou, S.O.S. OKNA s.r.o., Aviation Psychology s.r.o., Základní škola Fryčovice, Mateřská škola Fryčovice, URVIS MEDIA Praha s.r.o., C.S. – ENERGO s.r.o., Well Well potraviny s.r.o., Mgr. Jiří Lexa-psycholog, Mgr. Barbara Ernest-psycholog a další

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • proHR-leaders s.r.o. – vývoj SW
 • SE-MO Data s.r.o. – vývoj SW
 • EUROSOFTWARE s.r.o. – vývoj SW
 • JAVEJO s.r.o. – účetní služby
 • ZŠ Fryčovice – základní škola
 • MŠ Fryčovice – mateřská škola
 • Marplive – sociální síť

Kromě toho jsme v naší poradně odpověděli na více než 1260 dotazů týkajících se GDPR.

Semináře

„Seminář z oblasti GDPR byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Spektrum účastníků bylo široké od městských úřadů po příspěvkové organizace, ve kterých byly obsaženy ZŠ, MŠ, Knihovna, Sociální služby a jiné. V krátkém čase byly řečeny srozumitelně všechny důležité oblasti z GDPR včetně novinek z této problematiky. Školitel dokázal udržet pozornost všech zúčastněných díky svým znalostem a důvtipu, se kterým přednášel. Na dotazy dokázal vždy opovědět tak, aby odpověď byla co nejvíce srozumitelná a posluchači dané problematice porozuměli. “

Ing. Daniela Kuczatá, referent správy osobních údajů, DPO

Městský úřad Orlová

Desatero zpracování pro správce

Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji.

 

 1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou.
 2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze základních důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.
 3. Každý, kdo shromažďuje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit (stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr – účel zpracování údajů.
 4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být vždy přiměřené účelu zpracování.
 5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou odchýlit. Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít jasný zákonný podklad, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.
 6. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.
 7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci.
 8. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Správci mohou volit různé přiměřené prostředky zpracování, v případě moderních technologií jsou však povinni zvážit nová rizika i dopady do soukromí jednotlivců. Zejména musí uvážit důvodnost a oprávněnost každého sdílení či zveřejnění negativních či jinak citlivých údajů.
 9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).
 10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se subjektem údajů.