+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Bezplatná poradna ke GDPR a implementace GDPR.

Implementaci GDPR věnujeme již od roku 2017. 

Za tuto dobu jsme vytvořili know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaší firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Naše práce však nekončí pouhým předáním dokumentů a implementací GDPR.

Nabízíme Vám i trvalý poradenský servis, který Vás po celou dobu. kdy Vám jej budeme poskytovat zbaví jakýchkoli problému se zpracováním osobních údajů a představuje pro Vás jistotu, že Vaše zpracování bude vždy v souladu s GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Poradenství ke GDPR

Bezplatná poradna

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stáhněte si z AppStore naši aplikaci myGDPR.

607 888 494

Telefonická konzultace ZDARMA.

Konzultace ZDARMA jsou určeny výhradně pro fyzické osoby.

Implementace GDPR "na klíč".

Implementace GDPR "na klíč".

Určeno pro firmy, které nejsou nově založeny a mají podnikatelskou minulost.

Zpracování kompletního Souladu zpracování osobních dat včetně přípravy všech potřebných dokumentů, vzorů smluv a dohod, vyhlášení obchodního tajemství, návrhu Organizačního opatření k zabezpečení souladu s GDPR. Kompletní monitoring změn v zákonech a jejich automatická implementace do Vašeho řešení zpracování osobních údajů. Příprava nových dokumentů vyplývajících s požadavků ÚOOÚ.

GDPR pro nově vzniklé firmy

Založili jste právě novou firmu? Chcete v oblasti zpracování osobních údajů začít v souladu s požadavky GDPR a zákona 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů?

Máme pro Vás připraveno řešení, které poroste s Vaší firmou. Sadu základních dokumentů, aby Vaše zpracování osobních údaj bylo vždy „GDPR Ready“. Po celou dobu existence Vaší firmy Vám budeme Vaše zpracování monitorovat a upravovat tak, aby jste se nemuseli o nic sami starat.

GDPR pro nově vzniklé firmy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kompletní monitoring změn v zákonech a jejich automatická implementace do Vašeho řešení zpracování osobních údajů. Příprava nových dokumentů vyplývajících s požadavků ÚOOÚ.

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
d) spolupráce s dozorovým úřadem a
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Webové stránky a GDPR.

Příklad stanoviska ÚOOÚ z kontroly zpracování osobních údajů na www stránkách.

„Stav věci ani v tomto případě není v souladu s Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17. Kontrolující proto vyhodnotili zjištěný stav tak, že Správce porušil povinnost stanovenou v čl. 6 bod 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, tedy že nezpracovává osobní údaje zákonným způsobem při využívání cookies, neboť nezískala souhlas subjektu údajů a postrádá tedy právní titul ke zpracování osobních údajů. Dále Kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, neboť nesdělila případné další příjemce osobních údajů a též neuvedla po jakou dobu jsou jednotlivé osobní údaje (cookies) uloženy.“

Jediným správným řešením problematiky cookie na www stránkách je tedy takové, které dává subjektu údajů možnost svobodně zvolit jaké cookie bude správce zpracovávat a dále možnost tuto volbu kdykoli změnit nebo souhlas odvolat.

Pokyny 05/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679 (GDPR) reagují mimo jiné na rozsudek Soudního dvora EU Spolkový ústřední svaz spotřebitelů vs. Planet49 z 1. října 2019, o kterém již ÚOOÚ informoval. Stanovisko také vychází z nejnovějších dílčích dozorových zjištění evropských úřadů pro ochranu osobních údajů.

Nabízíme Vám kompletní řešení souladu zpracování osobních údajů na Vašich www stránkách s požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Webové stránky a GDPR
Poradenství ke GDPR

GDPR ve zkratce

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které k datu nabytí účinnosti nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tuto evropskou právní úpravu pak doplňuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nabyl účinnosti dne 24. dubna 2019.

Nová právní úprava neznamená zásadní předěl v přístupu k ochraně osobních údajů, pouze se nad rámec dosavadní praxe stanoví několikero nových povinností pro správce a zpracovatele a práv subjektů, jejichž osobní údaje se zpracovávají. Základní principy spojené s nakládáním s osobními údaji, kterými se ochrana osobních údajů dosud řídila, se nikterak nemění. Lze tedy shrnout, že pokud byly osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pak nebude nutné příliš do zavedených postupů zasahovat. V této souvislosti je nutné si nicméně uvědomit, že osobním údajem je nejen jméno a příjmení konkrétní osoby, příp. jakýkoliv jiný údaj, který umožní konkrétní osobu ztotožnit (tedy i telefonní číslo, emailová adresa, bydliště atp.), ale i další údaje, které se konkrétní osoby týkají, které by Správce osobních údajů shromažďoval v souvislosti s takto identifikovaným subjektem údajů. Z novinek obsažených v nové právní úpravě lze uvést povinnost správce vést záznamy o činnostech zpracování, povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů(tam, kde to GDPR nařizuje), zpřísnění provozu kamerových systémů a nutnosti zpracování balančních testů pro jejich provoz, Pokud jsou při zpracování rozsáhlým způsobem ohrožena práva a svobody fyzických osob, musí správce vypracovat posudek vlivu na ochranu osobních údajů, (DPIA), případně by měl zpracovat posouzení, proč DPIA není nutno zpracovávat.

Některé z našich realizací …

Bytové družstvo Hulvácká, SVJ Lucemburská, SVJ V Pařezinách,  SVG Pavlíkova 18 a 20, G-Terma s.r.o. – správcovská firma pro SVJ, CARMETAL s.r.o. – likvidace autovraků, Dorsati s.r.o. – kavárna, Hanio s.r.o., Kleiblová s.r.o., Taurid Ostrava, Mayoun s.r.o. – vydavatelství, PP-Loan s.r.o. – finanční služby, OTICON CZ – naslouchadla, OTICON SK – naslouchadla,  RB servis s.r.o., Respol s.r.o. – stavební firma, Bohumínská stavební s.r.o. – stavební firma, Stolařství Lípa, Taurid s.r.o., PREBE s.r.o. – obchodní společnost, SINEKO Enginnering s.r.o. – výroba, SICOM s.r.o. – spedice, p.Štěpánová – OSVČ, p.Skotnicová – OSVČ,  BE SLIM s.r.o. – zdravá výživa, Taneční klub Trend o.s., Riedel Jaromír – klaun Hopsalín, Taneční škola Trend s.r.o., STOMA Team – vydavatelství, Jan Rumpela – www server, MUDr. Bužga – gastroenterologie, MUDr. Pech – podiatr, MUDr. Tichý – praktik, MUDr. Tichá – praktik, MUDr. Kříž – dentista, MUDr. Černý – dentista, MUDr. Hlávka – dentista, MUDr. Blahutová – dentistka, MUDr. Hrbáček – ortopedie, JB DENT s.r.o. –  dentální služby,  Stomatologické centrum s.r.o. Praha, El-Diente s.r.o. –  dentální služby,  ART Dental s.r.o. – dentální služby, JB Dent s.r.o. – dentální služby,  Nikola Šváchová – zubní hygienistka, BÍLÝ ZOUBEK – dentální služby, Falcon Cornea Center s.r.o. – oční optika, PP Loan s.r.o. – finanční služby, Truck capital s.r.o. – investiční fond,  Atrio-Interier – výroba nábytku, VEJEDENT s.r.o. – dentální služby, MUDr.Jan Vicher – dentista, MUDr. Libuše Neshodová – dentistka, McCormick s.r.o. – IT služby, FINESTLAB s.r.o. – zubní laboratoř, Radka Klecká – účetní služby, Erika Ikriová-BODYTRAINERS, P-KOVO Brno, spol. s r.o., BIO-NANO-TECH s.r.o., Kasea CZ s.r.o., webový portál SkyFly.cz, agentura AccomArt s.r.o., tiskárna Ethics s.r.o. , DentalCare s.r.o. , Excellent Partners s.r.o., Stav-Izol-Iso s.r.o., Katarína Klocová-XATYNG, Penzion Horka,  ALCAM PROFI s.r.o., Ekodoma s.r.o., JAVEJO s.r.o., Elysberg Confiserie BVD Belgium, Elysberg Confiserie ČR s.r.o., factoryDock s.r.o., Fantasyobchod s.r.o., Djurgarden s.r.o., Anh_Vu_Tran, Mar’yana Brusso Brusso, EKOVA ELECTRIC a.s., QSR24h Slovakia s.r.o., odštěpný závod Břeclav, Divadlo pod Palmovkou, S.O.S. OKNA s.r.o., Aviation Psychology s.r.o., Základní škola Fryčovice, Mateřská škola Fryčovice, URVIS MEDIA Praha s.r.o., C.S. – ENERGO s.r.o., Well Well potraviny s.r.o., Mgr. Jiří Lexa-psycholog, Mgr. Barbara Ernest-psycholog, Zenco s.r.o., Lukáš Tesař OSVČ, MD Instalace s.r.o., MarpLive Ltd. o.z. sociální síť, Anpro s.r.o. ESHOP, Pedal Planet s.r.o. výstava hraček, Sauberpro s.r.o. služby ekologického čistění, Rafael dentální klinika s.r.o. dentální služby, Sauberpro s.r.o.-úklidové a čistící služby, G.E.Š s.r.o-pojištění cizinců,  PANAKEIA s.r.o.- obchod ESHOP, ZAPLETAL s.r.o.-obchod, Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s., MUDr. Rafael Chajrušev-dentální služby, Mgr. Gabriela Pchálková, Muzeum paměti XX. století, z.ú., MŠ Palováček, FRUTA Bohemia a.s., Kroměřížské technické služby s.r.o., APNutric s.r.o., Bytové družstvo 265, Businessfamily s.r.o., Tree Reality s.r.o., Viatop s.r.o., Viaservis s.r.o. …

a další …

Semináře

„Seminář z oblasti GDPR byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Spektrum účastníků bylo široké od městských úřadů po příspěvkové organizace, ve kterých byly obsaženy ZŠ, MŠ, Knihovna, Sociální služby a jiné. V krátkém čase byly řečeny srozumitelně všechny důležité oblasti z GDPR včetně novinek z této problematiky. Školitel dokázal udržet pozornost všech zúčastněných díky svým znalostem a důvtipu, se kterým přednášel. Na dotazy dokázal vždy opovědět tak, aby odpověď byla co nejvíce srozumitelná a posluchači dané problematice porozuměli. „

Ing. Daniela Kuczatá, referent správy osobních údajů, DPO

Městský úřad Orlová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  • proHR-leaders s.r.o. – vývoj SW
  • SE-MO Data s.r.o. – vývoj SW
  • EUROSOFTWARE s.r.o. – vývoj SW
  • JAVEJO s.r.o. – účetní služby
  • ZŠ Fryčovice – základní škola
  • MŠ Fryčovice – mateřská škola
  • MŠ Palováček – mateřská škola
  • G.E.Š. s.r.o. – pojištění cizinců
  • Marplive – sociální síť
  • Kroměřížské technické služby s.r.o.

Co je implementace GDPR?

N

1. Základní údaje pro zpracování souladu s GDPR.

Vyplníte jednoduchý implementační formulář v Excelu nebo Wordu, podle Vašeho výběru a odešlete k nám. Vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut Vašeho času.

N

2. Vaše údaje ověříme a doplníme.

Nejpozději do 24 hodin Vás budeme telefonicky kontaktovat k upřesnění údajů. ( tato akce se může opakovat). Pokud to bude situace vyžadovat, přijedeme k Vám.
N

3. Zpracujeme Analýzu současného stavu na základě Vámi poskytnutých údajů.

Po zpracování Analýzy současného stavu Vám ji zašleme ke konzultaci. Po Vašem odsouhlasení zpracujeme zbytek dokumentů.
N

4. Předání dokumentů.

Hotovou práci Vám zašleme emailem a dokumenty, které musíme podepsat poštou. V případě, že si to budete přát nebo to bude řešení vyžadovat, přijedeme k Vám.