Speciální nabídka pro OSVČ

Pouze 3 jednoduché kroky.

20 minut Vašeho času a zbytek je naše práce.

1. ověřte si zda při Vašem podnikaní zpracováváte osobní údaje svých zákazníků v souladu s GDPR- klikněte.

( po odeslání formuláře obdržíte ZDARMA do 24 hodin posouzení – pokud bude posouzení záporné pokračujte bodem 2 )

2. vyplňte formulář pro zavedení GDPR ve Vaší firmě – 20 minut Vašeho času.

( formulář je dokument ve WORDu, vyplňte jej a zašlete na adresu: gdpr@everyregard.one )

3. Do 5 dnů Vám vypracujeme aAnalýzu a Organizační opatření k zabezpečení souladu s GDPR.

Cena služby v mimořádné akci

500,- Kč

společnost EVERY REGARD s.r.o. není plátcem DPH

přijímáme pouze platby fakturou

Co od nás dostanete

  1. Analýza současného stavu ve zpracování dat – nutné pro případnou kontrolu
  2. Organizační opatření k zabezpečení souladu s GDPR – nutné pro případnou kontrolu
  3. Vzor Pracovní smlouvy s platovým výměrem a dohodou o mlčenlivosti.
  4. Vzor Smlouvy o účetních službách.
  5. Vzor Zpracovatelské smlouvy pro Vaši účetní.
  6. Vzor hlášení o bezpečnostním incidentu pro ÚOOÚ – nutné pro případnou kontrolu
  7. Prohlášení o souladu s GDPR  – nutné pro případnou kontrolu
  8. Poradenský servis na 12 měsíců