Většina členských států už zavedla nezbytný právní rámec napomáhající prosazování pravidel na ochranu osobních údajů. Podniky rozvíjejí kulturu dodržování předpisů. Občané si stále více uvědomují svá práva. Pokračuje sbližování směřující k přísnějším normám pro ochranu osobních údajů na mezinárodní úrovni. To jsou, podle vyjádření Evropské komise (EK), hlavní dosavadní přínosy obecného nařízení pro ochranu osobních údajů.

Zpráva shrnuje výsledky a další priority obecného nařízení (GDPR) po jeho roční platnosti. Prostřednictvím nových pravidel již bylo podle EK dosaženo řady vytyčených cílů.

„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů již přináší ovoce. Dává Evropanům do rukou spolehlivé nástroje k řešení úkolů, které přináší digitalizace, a vrací jim kontrolu nad jejich osobními údaji. Dává podnikům příležitost maximálně využít přínosů digitální revoluce a současně zajišťuje důvěru občanů. Mimo rámec Evropy otevírá možnosti pro digitální diplomacii k podpoře datových toků na základě přísných norem mezi zeměmi, které sdílejí hodnoty EU,“ uvedla komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová.

Komise však zároveň stanovila konkrétní kroky, jak tato pravidla a jejich uplatňování ještě posílit. Jedná se například o větší podporu malých a středních podniků v uplatňování pravidel ochrany osobních údajů, intenzivnější spolupráci evropských dozorových úřadů při provádění společných vyšetřování či zintenzivnění dialogů v oblasti vymáhání práva se třetími zeměmi.

Kompletní tiskovou zprávu Evropské komise naleznete ZDE.

Zdroj: Úřad na ochranu osobních údajů: GDPR přináší podle Evropské komise výsledky, práce však musí pokračovat

%d blogerům se to líbí: