+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Bezplatná poradna a implementace GDPR.

Implementaci GDPR věnujeme již od roku 2018. 

Za tuto dobu jsme vytvořili know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaší firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Naše práce však nekončí pouhým předáním dokumentů a implementací GDPR.

Nabízíme Vám i trvalý poradenský servis, který Vás po celou dobu. kdy Vám jej budeme poskytovat zbaví jakýchkoli problému se zpracováním osobních údajů a představuje pro Vás jistotu, že Vaše zpracování bude vždy v souladu s GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Bezplatná poradna ke GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tel.: 607 888 494

Telefonická konzultace ZDARMA. Konzultace jsou určeny výhradně pro fyzické osoby.

Stáhněte si z AppStore naši aplikaci myGDPR.

Stáhněte si z Google Play naši aplikaci mojeGDPR.

Nový a ještě výhodnější ceník pro rok 2022

Náš nový ceník vychází vstříc přáním našich klientů a nabízí kromě standardních cen za implementaci, možnost pořídit si řešení GDPR na měsíční splátky s kompletním servisem, poradenstvím a pravidelnou aktualizací.

Pro ty, kteří se chtějí zbavit problémů s GDPR navždy jsme připravili unikátní nabídku zřízení Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kompletní implementace GDPR

  1. Určeno pro firmy, které nejsou nově založeny a mají podnikatelskou minulost.
  2. Zpracování kompletního Souladu zpracování osobních dat včetně přípravy všech potřebných dokumentů, vzorů smluv a dohod, vyhlášení obchodního tajemství, návrhu Organizačního opatření k zabezpečení souladu s GDPR.
  3. Kompletní monitoring změn v zákonech a jejich automatická implementace do Vašeho řešení zpracování osobních údajů.
  4. Příprava nových dokumentů vyplývajících s požadavků ÚOOÚ.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kompletní monitoring změn v zákonech a jejich automatická implementace do Vašeho řešení zpracování osobních údajů. Příprava nových dokumentů vyplývajících s požadavků ÚOOÚ.

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
d) spolupráce s dozorovým úřadem a
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Webové stránky a GDPR.

Jediným správným řešením problematiky cookie na www stránkách je takové, které dává subjektu údajů možnost svobodně zvolit jaké cookie bude správce zpracovávat a dále možnost tuto volbu kdykoli změnit nebo souhlas odvolat.

Viz novela Zákona č. 127/2005 Sb. – Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Nabízíme Vám kompletní řešení souladu zpracování osobních údajů na Vašich www stránkách s požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Co je implementace GDPR?

N

1. Základní údaje pro zpracování souladu s GDPR.

Vyplníte jednoduchý implementační formulář v Excelu nebo Wordu, podle Vašeho výběru a odešlete k nám. Vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut Vašeho času.

N

2. Vaše údaje ověříme a doplníme.

Nejpozději do 24 hodin Vás budeme telefonicky kontaktovat k upřesnění údajů. ( tato akce se může opakovat). Pokud to bude situace vyžadovat, přijedeme k Vám.
N

3. Zpracujeme Analýzu současného stavu na základě Vámi poskytnutých údajů.

Po zpracování Analýzy současného stavu Vám ji zašleme ke konzultaci. Po Vašem odsouhlasení zpracujeme zbytek dokumentů.
N

4. Předání dokumentů.

Hotovou práci Vám zašleme emailem a dokumenty, které musíme podepsat poštou. V případě, že si to budete přát nebo to bude řešení vyžadovat, přijedeme k Vám.