+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

GDPR pro nové firmy

Jaké dokumenty obsahuje naše řešení?

CO BYSTE SI MĚLI PŘEČÍST: – dokumenty v PDF

 • GDPR.pdf
 • 110-2019 SB. o zpracování osobních údajů.pdf
 • Co je bezpečnostní incident.pdf
 • Definice pojmů.pdf
 • Desatero zpracování pro správce.pdf
 • GDPR a GPS a zaměstnanci.pdf
 • GDPR a Kamery na pracovišti.pdf
 • GDPR a výmaz osobních údajů po skončení pracovního poměru.pdf
 • GDPR při užití fotografií a audiovizuálních záznamů osob.pdf
 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.pdf
 • Základní dokumenty pro zabezpečení souladu s GDPR.pdf
 • Zpracování biometrických údajů zaměstnanců a GDPR.pdf

DOHODY O MLČENLIVOSTI:

 • Dohoda_o_mlčenlivosti_obecná.docx
 • Dohoda_o_mlčenlivosti_s_osobou.docx
 • Dohoda_o_mlčenlivosti_se_zaměstnancem.docx

FIREMNÍ DOKUMENTY:

 • Skartace firemních dokumentů.docx
 • Spisový a skartační řád_vzor.doc

INFORMAČNÍ MATERIÁLY:

 • Informace o právech subjektů údajů.docx
 • Informace o Vašich osobních údajích a nakládání.docx
 • Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance.docx
 • Informační_memorandum.docx

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ:

 • Ochrana obchodního tajemství možností.docx
 • Vnitřní předpis o vyhlášení obchodního tajemství.docx

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Dopis pro ÚOOÚ.docx
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů.docx
 • Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů.docx

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH:

 • Smlouva_o_účetních_službách.docx

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Souhlas_se_zpracováním_osobních_údajů.docx

UOOU:

 • Hlášení_o_bezpečnostním_incidentu.docx

ZAMĚSTNANCI:

 • Mlčenlivost zaměstnance z pohledu právního.docx
 • Pracovní_smlouva_Mlčenlivost.docx

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Hlavní zásady zpracování osobních údajů.docx
 • Oprávněný zájem jako právní základ zpracovávání.docx
 • Směrnice o zpracování osobních údajů.docx

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ:

 • Záznamy o činnostech zpracování.xlsx

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA:

 • Smlouva_o_zpracování_osobních_údajů.docx

Poptávka řešení GDPR pro nové firmy

Po obdržení poptávky Vás budeme do 24 hodin kontaktovat k dojednání bližších podrobností.

Cena kompletního řešení.

5 000,- Kč