Při tvorbě webů často vytváříme registrační/poptávkové formuláře. Každý formulář, který sbírá údaje o zákaznících, by měl zahrnovat souhlas s tímto sběrem a následným uchováváním. Podívejte se na základní body, které takový souhlas musí splňovat.

1) Souhlas musí být udělen svobodně a musí být konkrétní, jednoznačný a ničím nepodmíněný

2) Musí jít o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen

3) Souhlas lze udělit písemně nebo elektronicky zaškrtnutím políčka, které NESMÍ být předem zaškrtnuté

4) Souhlas musí být informovaný, tj. musí obsahovat náležitosti, které požaduje GDPR

5) Souhlas musí být na samostatné listině, tj. souhlas NESMÍ být součástí všeobecných obchodních podmínek

Kromě toho musí být daný správce údajů vždy schopný prokázat, že fyzická osoba souhlas udělila.

Zdroj: Na co myslet při tvorbě formulářů na webu z pohledu GDPR? | Warengo