… funkční, moderní a levné webové stránky

Implementaci GDPR věnujeme již od roku 2017. 

Za tuto dobu jsme vytvořili know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaší firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Naše práce však nekončí pouhým předáním dokumentů a implementací GDPR.

Nabízíme Vám i trvalý poradenský servis, který Vás po celou dobu. kdy Vám jej budeme poskytovat zbaví jakýchkoli problému se zpracováním osobních údajů a představuje pro Vás jistotu, že Vaše zpracování bude vždy v souladu s GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Bezplatná poradna

+420 607 888 494

Telefonická konzultace ZDARMA.

Konzultace ZDARMA jsou určeny výhradně pro fyzické osoby.

Stáhněte si z AppStore naši aplikaci myGDPR.

Webové stránky a GDPR.

Příklad stanoviska ÚOOÚ z kontroly zpracování osobních údajů na www stránkách.

„Stav věci ani v tomto případě není v souladu s Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17. Kontrolující proto vyhodnotili zjištěný stav tak, že Správce porušil povinnost stanovenou v čl. 6 bod 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, tedy že nezpracovává osobní údaje zákonným způsobem při využívání cookies, neboť nezískala souhlas subjektu údajů a postrádá tedy právní titul ke zpracování osobních údajů. Dále Kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, neboť nesdělila případné další příjemce osobních údajů a též neuvedla po jakou dobu jsou jednotlivé osobní údaje (cookies) uloženy.“

Jediným správným řešením problematiky cookie na www stránkách je tedy takové, které dává subjektu údajů možnost svobodně zvolit jaké cookie bude správce zpracovávat a dále možnost tuto volbu kdykoli změnit nebo souhlas odvolat.

Pokyny 05/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679 (GDPR) reagují mimo jiné na rozsudek Soudního dvora EU Spolkový ústřední svaz spotřebitelů vs. Planet49 z 1. října 2019, o kterém již ÚOOÚ informoval. Stanovisko také vychází z nejnovějších dílčích dozorových zjištění evropských úřadů pro ochranu osobních údajů.

Nabízíme Vám kompletní řešení souladu zpracování osobních údajů na Vašich www stránkách s požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů.