Jste v souladu s GDPR- OSVČ

autor: Říj 14, 2018

Dotazník pro vypracování posouzení souladu s GDPR - OSVČ.

Je datové úložiště – disk počítače chráněn kryptováním? (ochrana disku heslem - heslo pro přihlášení do Windows není dostatečné)

Je Váš počítač chráněn antivirovým programem?

Je zálohovací médium chráněno kryptováním?

Jakým způsobem vedete účetnictví?

Máte v případě externího zpracovatele účetnictví s ním uzavřenu smlouvu o účetních službách?

Máte s účetní(mi) uzavřenu Zpracovatelskou smlouvu?

Předáváte někomu jinému ke zpracování data svých zaměstnanců nebo klientů? (vyjma OSSZ, zdrav.pojišťoven apod.)

Máte s ním uzavřenu Smlouvu?

Máte se zpracovateli (to jsou ti, kterým předáváte svá osobní data) uzavřeny Zpracovatelské smlouvy?

Informovaný souhlas se zpracováním dat.