Jste v souladu s GDPR- obecné

autor: Říj 11, 2018

Dotazník pro vypracování posouzení souladu s GDPR - obecné.

Mají Vaše pracovní smlouvy doložku mlčenlivosti

Máte se zaměstnanci podepsány Dohody o mlčenlivosti?

Je datové úložiště – disk počítače chráněn šifrováním?

Je Váš počítač chráněn antivirovým programem?

Je zálohovací médium chráněno šifrováním?

Jakým způsobem vedete účetnictví?

Máte v případě externího zpracovatele účetnictví s ním uzavřenu smlouvu o účetních službách?

Máte s účetní(mi) uzavřenu Zpracovatelskou smlouvu?

Předáváte někomu jinému ke zpracování data svých zaměstnanců nebo klientů? (vyjma OSSZ, zdrav.pojišťoven apod.)

Máte s ním uzavřenu Smlouvu?

Máte se zpracovateli (to jsou ti, kterým předáváte svá osobní data) uzavřeny Zpracovatelské smlouvy?

Používáte kamerový systém?

Používáte pro sledování vozidel GPS?

Máte zpracován koncept Hlášení o bezpečnostním incidentu?

Máte zpracovánu analýzu současného stavu ve zpracování a ochraně osobních dat?

Máte zpracovány Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů?

Máte zpracován jakýkoli dokument, který definuje jak budete GDPR u Vás řešit v budoucnu?

Informovaný souhlas se zpracováním dat.