Jste v souladu s GDPR- lékaři

autor: Říj 11, 2018

Dotazník pro vypracování posouzení souladu s GDPR - lékaři.

Mají Vaše pracovní smlouvy doložku mlčenlivosti

Máte se zaměstnanci podepsány Dohody o mlčenlivosti?

Je datové úložiště – disk počítače chráněn šifrováním?

Je Váš počítač chráněn antivirovým programem?

Je zálohovací médium chráněno šifrováním?

Jakým způsobem vedete účetnictví?

Máte v případě externího zpracovatele účetnictví s ním uzavřenu smlouvu o účetních službách?

Máte s účetní(mi) uzavřenu Zpracovatelskou smlouvu?

Předáváte někomu jinému ke zpracování data svých pacientů? (laboratoře, rentgen apod.)

Máte s ním(nimi) uzavřenu Smlouvu o službách?

Máte s nimi Zpracovatelské smlouvy?

Máte zpracován koncept Hlášení o bezpečnostním incidentu?

Máte zpracovánu Analýzu stavu ve zpracování osobních dat?

Máte zpracovány záznamy o činnostech zpracování?

Máte zpracován jakýkoli dokument, který definuje jak budete GDPR u Vás řešit v budoucnu?

Informovaný souhlas se zpracováním dat.