Implementace GDPR

Co pro Vás uděláme?

 • Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 • Definici získávaných osobních údajů – záznamy o činnostech zpracování dat.
 • Směrnice o zpracování osobních údajů.
 • Zásady zpracování osobních údajů.
 • Informační memorandum o zpracování osobních údajů.
 • Definici rizik při zpracování a uchovávání osobních údajů.
 • Návrh organizačního opatření k ochraně osobních údajů.
 • Návrhy zpracovatelských smluv.
 • Návrhy prohlášení o mlčenlivosti nebo vyhlášení obchodního tajemství.
 • Návrh hlášení o porušení bezpečnosti, integrity dat.
 • Návrhy řešení dokumentů souvisejících s použitím kamerových systémů a GPS.
 • Balanční testy zpracování osobních údajů
 • Záznamy o činnostech zpracování.
 • Zpracování problematiky kamerových systémů.
 • Úpravy webových stránek dle požadavků GDPR v současném znění.

Co budeme potřebovat od Vás:

 • Vyplnit jednoduchý dotazník definující Vaše pracoviště, způsob sběru a uchovávání dat v současnosti.
 • Kopie (stačí první strany) smluv s firmami, které pro Vás zabezpečují vedení účetnictví nebo jiných služeb, při kterých dochází ke kontaktu s osobními údaji Vašich zákazníků, členů apod.
 • Celý proces přípravy k vypracování výše jmenovaných dokumentů Vám nezabere vice než 1 hodinu. 
 • Garantujeme Vám, že celý proces se nijak nedotkne chodu Vaší firmy nebo organizace.

Poptávka implementace GDPR.

Druh poptávky

6 + 14 =

Po obdržení poptávky Vás budeme do 24 hodin kontaktovat k dojednání bližších podrobností.

Ceník implementace

i

do 10 zaměstnanců

5 000,- Kč

j

11 - 20 zaměstnanců

8 000,- Kč

k

21 - 50 zaměstnanců

12 000,- Kč

l

nad 50 zaměstnanců

Dohodou

Smlouva o poradenských a servisních službách

Pokud budete s našimi službami spokojeni, nabízíme Vám možnost zbavit se problémů spojených se zpracováním osobních údajů a implementací změn v zákonech do Vašeho řešení.

Nabízíme Vám možnost uzavření Smlouvy o poradenských a servisních službách, která tuto situaci a zejména Vaši ochranu řeší do budoucna. Činíme tak i proto, že v vstoupil v účinnost zákon 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, kterým se implementuje GDPR do českého právního řádu.

Hlavním obsahem této Smlouvy o poradenských službách jsou tyto služby:

 • informovat, doporučovat a radit Správci, jejím partnerům a dodavatelům v ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy;
 • informovat a radit všem zaměstnancům Správce, či osobám v obdobném postavení, v jejich povinnostech při dodržování nařízení GDPR a dalších právních předpisů při nakládání s osobními údaji;
 • radit v případě hlášení incidentů a vyšetřování;
 • pravidelně sledovat dodržování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů a jejich případné novelizace
 • komunikovat se Správcem a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů;
 • komunikovat se subjekty údajů a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů;
 • upozornit na případné rizikové oblasti, ve kterých hrozí únik osobních údajů a navrhnout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik;

Chápejte, prosím tuto naši nabídku spíše jako formu pojištění pro případ, že i Vás navštíví kontrolní orgány nebo v horším případě, se stanete objektem „GDPR šikany.

Cena za služby

i

Správce se zavazuje zaplatit Poradci za výkon funkce odměnu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý jeden kalendářní měsíc výkonu funkce Poradce podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).

Odměna se účtuje vždy na jeden kalendářní rok předem, ode dne uzavření této smlouvy (dále jako „Předplacená doba“). Fakturovaná částka činí 2 400,-Kč

Objednávka Smlouvy o poradenských službách

6 + 11 =