Implementace GDPR

Co pro Vás uděláme?

 • Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 • Definici získávaných osobních údajů – záznamy o činnostech zpracování dat.
 • Směrnice o zpracování osobních údajů.
 • Zásady zpracování osobních údajů.
 • Informační memorandum o zpracování osobních údajů.
 • Definici rizik při zpracování a uchovávání osobních údajů.
 • Návrh organizačního opatření k ochraně osobních údajů.
 • Návrhy zpracovatelských smluv.
 • Návrhy prohlášení o mlčenlivosti nebo vyhlášení obchodního tajemství.
 • Návrh hlášení o porušení bezpečnosti, integrity dat.
 • Návrhy řešení dokumentů souvisejících s použitím kamerových systémů a GPS.
 • Balanční testy zpracování osobních údajů
 • Záznamy o činnostech zpracování.
 • Zpracování problematiky kamerových systémů.
 • Úpravy webových stránek dle požadavků GDPR v současném znění.

Co budeme potřebovat od Vás:

 • Vyplnit jednoduchý dotazník definující Vaše pracoviště, způsob sběru a uchovávání dat v současnosti.
 • Kopie (stačí první strany) smluv s firmami, které pro Vás zabezpečují vedení účetnictví nebo jiných služeb, při kterých dochází ke kontaktu s osobními údaji Vašich zákazníků, členů apod.
 • Celý proces přípravy k vypracování výše jmenovaných dokumentů Vám nezabere vice než 1 hodinu. 
 • Garantujeme Vám, že celý proces se nijak nedotkne chodu Vaší firmy nebo organizace.

Poptávka implementace GDPR.

Druh poptávky

Po obdržení poptávky Vás budeme do 24 hodin kontaktovat k dojednání bližších podrobností.

Ceník implementace

i

do 10 zaměstnanců

5 000,- Kč

j

11 - 20 zaměstnanců

8 000,- Kč

k

21 - 50 zaměstnanců

10 000,- Kč

l

nad 50 zaměstnanců

Dohodou