Implementace GDPR

Co pro Vás uděláme?

 • Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 • Definici získávaných osobních údajů.
 • Definici rizik při zpracování a uchovávání osobních údajů.
 • Definici vztahů mezi správcem dat a zpracovateli dat.
 • Návrh technického řešení ochrany a zálohování osobních údajů podle GDPR.
 • Návrh organizačního opatření k ochraně osobních údajů.
 • Návrhy zpracovatelských smluv.
 • Pracovní smlouvy.
 • Návrhy prohlášení o mlčenlivosti.
 • Řešení povinnosti mlčenlivosti u zaměstnanců.
 • Směrnici o vyhlášení obchodního tajemství.
 • Návrh hlášení o porušení bezpečnosti, integrity dat.

12 měsíční poradenský servis ZDARMA.

Co budeme potřebovat od Vás:

 • Vyplnit jednoduchý dotazník definující Vaše pracoviště, způsob sběru a uchovávání dat v současnosti.
 • Kopie dokumentů opravňujících k výkonu Vaší činnosti.
 • Kopie (stačí první strany) smluv s firmami, které pro Vás zabezpečují vedení účetnictví nebo jiných služeb, při kterých dochází ke kontaktu s osobními údaji Vašich zákazníků, členů apod.
 • Celý proces přípravy k vypracování výše jmenovaných dokumentů Vám nezabere vice než 1 hodinu. 
 • Garantujeme Vám, že celý proces se nijak nedotkne chodu Vaší firmy nebo organizace.

Ceník implementace

Poptávka implementace GDPR.

Druh poptávky

6 + 3 =

Po obdržení poptávky Vás budeme do 24 hodin kontaktovat k dojednání bližších podrobností.

h

OSVČ a malé firmy

2 000,- 

i

5 - 10 zaměstnanců

5 000,- 

j

11 - 20 zaměstnanců

8 000,- 

k

21 - 50 zaměstnanců

12 000,- 

l

nad 50 zaměstnanců

Dohodou