Nová evropská norma na ochranu osobních dat platí přes měsíc a již se ukazuje, že si její obsah někteří lidé vykládají mylně. Mimo jiné se domnívají, že mají právo nedat souhlas, nebo požadovat vymazání osobních dat u jakéhokoliv subjektu, který jejich údaje v souladu s jinými zákony spravuje. 

Rozšířeným mýtem je, že když lidé nebudou souhlasit, tak firmy, od kterých odebrali zboží nebo si půjčili peníze, budou muset jejich údaje smazat. A v případě neplacení tak budou těžko postižitelní.

„Hned první dny platnosti nové normy nám volalo několik dlužníků s kategorickým požadavkem na výmaz všech dat. Oháněli se heslem GDPR a hrozili oznámením na Úřad pro ochranu osobních údajů,“ popisuje jeden ze škodlivých mýtů Jakub Zetek, provozní ředitel společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky bank, telefonních operátorů či dodavatelů energií a služeb.

Firmy, které shromažďují data o svých klientech, využívají zákonný zájem pro plnění právních povinností. Může to být kupní, pracovní, nebo jiná smlouva, ale i provozování kamerových systémů nebo některé druhy přímého marketingu. K takovému shromažďování osobních údajů souhlas nepotřebují.

„V případě správy dat dlužníka při mimosoudním vymáhání máme smluvní pověření věřitele, který má oprávněný zájem. Na GDPR jsme se důkladně připravili a s údaji dlužníků nakládáme v souladu se všemi platnými zákony, které se na ně vztahují. Máme zabezpečené systémy a poučené zaměstnance, takže nehrozí únik nebo zneužití osobních dat. Po uplynutí mandátu je vracíme věřiteli a trvale mažeme všechny jejich stopy v našich databázích,“ vysvětluje Zetek.

„Zpřísněné podmínky dané novou normou vítáme, protože dodavatelé musí více hledět na práva spotřebitelů. V důsledku je může ochránit před nekalým ovlivňováním jejich nákupního chování, které by je mohlo uvrhnou do dluhové pasti,“ dodává.

Žádný zákon na ochranu osobních dat dlužníky před jejich závazky neschová. Pokud se někdo dostane do skluzu s placením, je nejlepším řešením otevřená komunikace s věřitelem a snaha o oboustranně přijatelný kompromis. Vyhne se tak nepříjemnostem a vysokým nákladům za soudy a exekuce.

%d blogerům se to líbí: