EVERY REGARD S.R.O.

„EVERY REGARD znamená V KAŽDÉM PŘÍPADĚ“. Není to jen slib, ale i závazek vůči Vám.

Naše společnost se implementaci GDPR věnuje již od samého počátku.

Za tuto dobu jsme vytvořili jednoduché know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaše firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR.

Nedílnou součástí našeho řešení je také 12 měsíční BEZPLATNÝ PORADENSKÝ SERVIS.

V rámci našich služeb v oblasti GDPR také pořádáme semináře přímo u zákazníků a poskytujeme BEZPLATNOU PORADENSKOU službu.

 

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování subjektů nazývaných dříve občanskými sdruženími. Účinností NOZ se zrušuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen „ZOS“).

  • Chcete založit Spolek a nevíte jak na to?
  • Hodláte ukončit činnost Vašeho spolku na nevíte jak na to?
  • Nestihli jste uvést svou činnost do souladu s novým Občanským zákoníkem a nevíte jak na to?
  • Likvidace je jedním z nejjednodušších způsobů jak se tohoto problému zbavit.
  • V případě nulového majetku provádíme likvidaci spolků ZDARMA.