Evropský výbor pro ochranu údajů (EDPB) zveřejnil nová pravidla GDPR pro internetové stránky, které využívají soubory cookies. Nově si nelze souhlas s cookies vynutit tím, že stránka jinak zablokuje přístup k svou obsahu. Také nelze podle GDPR za souhlas považovat to, že si uživatel stránku prohlíží či posouvá v prohlížeči.

Evropská unie novými nařízeními reaguje na stránky, které při první návštěvě překryjí celou obrazovku s výzvou k udělení souhlasu se zpracováním souborů cookies. Uživatel v takovém případě musí se soubory cookies souhlasit, jinak se na stránku nedostane.

Toto je v aktualizované legislativě GDPR vysloveně zakázáno. Podle evropských pravidel totiž musí výzvy obsahovat všechny potřebné informace a rovněž být formulovány jednoznačně.

Na druhé straně, souhlas uživatele je definován jako svobodné rozhodnutí a platí pouze pro konkrétní a řádně specifikovanou otázku ve výzvě. Pokud je tedy uživatel k udělení souhlasu donucen zablokováním textu nebo obsahu stránky, souhlas není považován za „svobodné rozhodnutí“. Uživatel totiž nemá na výběr.

Posunutí stránky není souhlas

V nových pravidlech GDPR dále EDPB rozhodlo, že interakci se stránkou či její posouvání v prohlížeči nelze za žádných okolností považovat za souhlas se zpracováním cookies. Tyto akce totiž nejde odlišit od jiné aktivity či interakce uživatele.

Takové vyjádření souhlasu by nebylo jednoznačné, proto bylo zakázáno. Spojené by s ním navíc byly další problémy, například to, jak poskytnout uživateli možnost odmítnout či stáhnout svůj souhlas.

Na závěr dodejme, že soubory cookies v protokolu HTTP využívaném internetovými stránkami slouží k identifikaci a sledování uživatelů. Uložené jsou v zařízení uživatele. Při čestném používání mohou být velmi užitečné – uživatel se například nemusí na stránku přihlašovat při každé návštěvě, případně si pokaždé nastavovat jazyk či jiné preference.

Pokud se ale nějaká stránka rozhodne cookies zneužít, může například sledovat, které jiné stránky uživatel navštívil, případně na jaká tlačítka kliknul. Tyto informace jsou později cenné zejména pro přesnější zacílení reklamy. 

Zdroj: EU zakázala webům vynucovat cookies. Souhlas k jejich užití musí být jednoznačný a dobrovolný – Živě.cz